PERSONVERN


BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Limpio har til hensikt å ansvarlig behandle personopplysninger som er lagt igjen fra Kunden hos Limpio. Informasjonen som samles inn er opplysninger i forbindelse med abonnement/avtale, samt oppdatering av data. All innhenting og lagring av informasjon skjer i samsvar med databeskyttelsesreglementet GDPR (General Data Protection Regulation).

Hvilke personopplysninger lagres og behandles?

Informasjonen består av kjøpte og gjennomførte tjenester fra Limpio, samt andre tjenester som Limpio og/eller samarbeidspartnere har tilgjengelig.

Eksempler på informasjon som samles inn er personnummer, personinformasjon, husstandsstørrelse, bostedstype, adresse, telefonnummer, navn på kunder, mm.

Formål med behandlingen av personopplysninger

Limpio anvender de personopplysninger som Kunden har lagt igjen med det formål å kunne optimalisere våre tjenesteleveranser til Kunden så effektivt som mulig. I tillegg vil Limpio med slik informasjon kunne ta hensyn til og tilby sesongmessige variasjoner og tilleggstjenester tilpasset hver kundes behov og kjøpemønster. Dataen vi samler inn fra våre kunder er med det ene formål å tilby ytterligere tjenester relatert til våre tilbudte tjenester, som for eksempel rengjøring eller flyttevask, mm.

Opplysningene vil kunne gi oss nyttig informasjon om kunders atferdsmønstre. I tillegg gir det oss muligheten til å analysere trender i markedet og hvor stor etterspørselen og dens varians er for de ulike tjenestene som tilbys.

Grunnlag for behandling og lagring av personopplysninger

Personvernforordningen (GDPR) står som grunnlag for form for behandling av personopplysninger.

Personopplysningene vi mottar fra Kunden og lagrer i våre systemer er med den hensikt å tilby Kunden relevante tjenester i forbindelse med et kjøp, samt gjøre det enklere for Kunden å fylle ut skjemaer ettersom de allerede er utfylt ved tidligere kjøp. Lagring av informasjon skaper både effektivitet og forenkler Kundens navigering, ved å bidra til bedre kommunikasjon.

Limpio har behov for å orientere seg om sine kunders kjøpshistorikk og ulike statistikker for å fortsette å tilby riktige tjenester.

Hvem får tilgang til personopplysningene?

Limpio behandler personlig informasjon internt i selskapet og bruker i tillegg samarbeidspartnere/tredjepartsselskaper som mottar personopplysninger for å gjøre det mulig å oppfylle formålet med de innsamlede personopplysningene.

Dataene brukes til markedsføring, men vil ikke bli utgitt til andre enn de aktuelle partene vi har behov for å samarbeide med for å gjøre Kundens opplevelse så behagelig som mulig.

Vi respekterer våre kunders personvern og overholder loven slik at de trygt kan gi personlige opplysninger til oss.

Kundens rettigheter i forbindelse med personvern

Personopplysningsloven gir Kunden rettigheter til når som helst å kreve innsyn, retting og eventuell sletting av opplysninger som er lagret hos oss. Dermed kan Kunden føle seg trygg på at vi behandler Kundens opplysninger på en forsvarlig og sikker måte og at Kunden om ønskelig kan kontakte oss for informasjon om hva som er lagret. Informasjonen vil dermed bli sendt til Kunden i form av en «eksportfil».

Dersom behandling av opplysninger mot all formodning skulle være i strid med regelverket, vil Kunden kunne ta kontakt med Limpio direkte på («e-postadresse») eller sende inn klage til Datatilsynet.

Informasjonssikkerhet

All sensitiv informasjon og opplysninger om våre kunder krypteres. Det vil ikke være mulig for noen tredjepart å få adgang til opplysninger uten samtykke fra Limpio.

Limpio opprettholder en streng tilgangskontroll på all informasjon som lagres. Slik sikres personopplysningene for vern om våre kunder.

Kunden vil til enhver tid kunne be om å bli informert om hvem som har mottatt Deres opplysninger og til hvilke formål.

Kontaktopplysninger

Ønsker Kunden å motta informasjon om hvilke opplysninger som er lagret om seg, rette på opplysninger, eller be om å få slettet informasjon kan Kunden enkelt ta skriftlig kontakt med vår («arbeidsstilling», «navn»,) på e-post: («e-postadresse»).

Kredittopplysninger

Limpio forbeholder seg retten til å motta kredittinformasjon om Kunden før avtalen inngås. I forkant av avtalen vil det dermed bli foretatt en kredittvurdering etter Kundens samtykke.

Limpio har rett til å avstå fra å inngå avtale med Kunden i lys av hva som er oppgitt i kredittrapporten.

Medarbeidere

Når det gjelder håndtering av personopplysninger for ansatte, overholder vi kravene til GDPR. Nærmere avklaring av policyen vil bli formidlet til den ansatte etter avtale.

Alle våre samarbeidspartnere har tilgang til personlig informasjon innhentet av Limpio dersom de skal utføre tjenester for kundene. Denne informasjonen er relatert til navn, adresse, kvm av bolig/lokale/kontor, telefonnummer, mm.

«Informasjonskapsler» eller «cookies» er små tekstfiler som midlertidig lagres i din datamaskin eller teknologisk enhet når du åpner en nettside.

Ved å benytte deg av og navigere deg rundt på www.lorenhold.no samtykker du til at vi innhenter data ved å legge igjen cookies i din nettleser.

Cookies brukes for optimalisering av opplevelsen rundt det å bruke en nettside. For eksempel vil cookies kunne forenkle innlogging ved å lagre innloggingsdata, eller memorere hva du har lagt i en handlekurv. Slik kan du enklere benytte deg av nettsiden gjentatte ganger.

I tillegg benyttes cookies for å holde statistikk på ulike produkters -eller tjenesters popularitet, samt til forbedring av nettsidene. Hvilke produkter eller tjenester som bør anbefales til hvilke kunder og hva som kan være aktuelt av tilleggstjenester bør gjøres oversiktlig for leverandør/tilbyder for en optimal brukeropplevelse.

Vi ønsker at våre kunder skal føle seg ivaretatt, og derfor forsøker vi å gjøre brukeropplevelsen så individuelt tilpasset som mulig.

De fleste av dagens oppdaterte nettlesere vil ha innstillinger der du selv kan bedømme om du ønsker automatisk godkjennelse av cookies eller om du ønsker en heller selektiv manuell godkjennelse.

Informasjonen som lagres vil ikke kunne føre til personlig identifisering av noen av våre kunder.